STUDIA PODYPLOMOWE

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej


informuje, iż prowadzony przez UTP-WIM projekt dotyczący studiów podyplomowych dla kadr technicznych w Polsce - dofinansowanych z Funduszy Unijnych
został zakończony.